Σήμερα μαθητές της Ελληνικής Σχολής, μαζί με καθηγητές τους, επισκέφθηκαν την Έκθεση Πανεπιστημίων που διοργανώθηκε στο Γυμνάσιο Λευκάρων. Στην έκθεση εκτός από την παρουσία ιδιωτικών πανεπιστημίων και κολλεγίων, συμμετείχαν και δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους κλάδους σπουδών που τους ενδιαφέρουν και να πάρουν οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να τους φανούν χρήσιμες για τις μελλοντικές τους επιλογές.