Η υπηρεσία που παρέχουμε στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις προσωπικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους ανησυχίες. Η πολιτική μας αφορά τις δεξιότητες της ακρόασης, στηρίζοντας και βοηθώντας το μαθητή, ώστε να αποσαφηνιστούν οι δυσκολίες και να τον βοηθήσει να προσδιορίσει ανάλογα με τους προσωπικούς του πόρους την επίτευξη των στόχων του.

Ο Σχολικός Σύμβουλος και οι Σύμβουλος Καριέρας δεν παίρνουν αποφάσεις για τους μαθητές ή επιβάλλουν τις απόψεις τους. Συνεργάζεται στενά με την ομάδα διαχείρισης και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους γονείς καθώς και με άλλους επαγγελματίες του χώρου, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών. Οι μαθητές, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από τη στενότερη παρακολούθηση, μπορεί να τους διατεθεί ένας μέντορας, ο οποίος θα είναι σε επαφή με το Σύμβουλο, τον Προϊστάμενο του έτους και τον επικεφαλής της Καθοδηγητικής Ομάδας.


Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Έχουμε δεσμευτεί να εκπαιδεύσουμε και να καθοδηγήσουμε τους μαθητές μας, ώστε να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους για υψηλής ποιότητας συμβουλές και αμερόληπτη καθοδήγηση για να τους βοηθήσει να κάνουν συνειδητές επιλογές. Η πολιτική μας είναι να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές επιδιώκουν συναφείς και ρεαλιστικούς στόχους για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία, οι οποίες βασίζονται στην ευγενή φιλοδοξία και τις προσδοκίες για επιτυχία.

Στόχος μας είναι:

 • Να προετοιμάσουμε τους μαθητές για τις δυνατότητες, τις ευθύνες και τις εμπειρίες της ενήλικης ζωής μέσα από την κατανόηση των προσωπικών τους δυνατοτήτων.
 • Να μπορέσουν οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να είναι αποτελεσματικοί σε μια ποικιλία ρόλων και επαγγελμάτων, όταν θα ενηλικιωθούν
 • Να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν συνείδηση σταδιοδρομίας και τη δυνατότητα να διαχειρίζονται την προσωπική ανέλιξη.
 • Να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να ερευνούν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας μέσα από επίκαιρες πληροφορίες για το θέμα.
 • Να εφοδιάσει τους μαθητές με τις γνώσεις της επιλογής του οράματος για εργασία και τις προκλήσεις της, ιδίως τις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς εργασίας.
 • Να μάθουν να αναγνωρίζουν τη σημασία της δια βίου μάθησης και της συνεχούς επιμόρφωσης και ότι αυτά θα παραμείνουν ένα μέρος της ζωής και της το εργασίας τους.
 • Να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να κάνουν συνειδητές επιλογές.
 • Να μπορέσουν οι μαθητές να αποκτήσουν εμπειρία εργασίας (πρόγραμμα εργασίας – εμπειρίας για την 4η τάξη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
 • Να μπορέσουν οι μαθητές να διαχειριστούν τη μετάβαση στη σχολική ζωή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση ή εργασία.

Όλοι οι μαθητές μας έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση για την επαγγελματική σταδιοδρομία και στην ανάλογη καθοδήγηση, που είναι:

 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα τους βοηθήσει την κρίσιμη στιγμή στη λήψη της σωστής απόφασης για τις σπουδές τους (επιλογές μαθημάτων, επιλογή πανεπιστημίου, διαδρομή καριέρας).
 • Παροχή υποστήριξης κατά την διάρκεια της περιόδου που απευθύνεται για εξασφάλιση θέσης σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Με βάση της αποδοτικής συνεργασίας με τους νέους και τους γονείς τους.
 • Με βάση τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών.
 • Με βάση τις μέχρι σήμερα ουσιώδης και τις τρέχουσες τάσεις.
 • Αμερόληπτη αναγνώριση των ατομικών αναγκών.
 • Εμπιστευτικότητα και σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα όλων.