“ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ”
Margaret Mead

Kinder Garden3Η Προσχολική και το Νηπιαγωγείο της Αμερικανικής Ακαδημίας, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της προσχολικής εκπαίδευσης, προσφέρει ένα πλούσιο σε επιλογές εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο Αγγλικό πρόγραμμα σπουδών για τα προσχολικά χρονιά των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί το ημερήσιο πρόγραμμα είναι απολαυστικό και ευχάριστο, επειδή πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος μάθησης για τα παιδιά.

Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και με την φροντίδα των προσοντούχων δασκάλων και νηπιαγωγών μας, διδάσκουν σε άπταιστα Αγγλικά και Ελληνικά τα παιδιά, έτσι ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αρχίσουν να αναπτύσσουν της κοινωνικές τους δεξιότητες από τα πρώτα βήματα τους στο σχολείο.


ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ηλικία Επίπεδο Τάξη
2+ Εισαγωγικό Προσχολική
3+ Βασικό Νηπιαγωγείο
4+ Προσχολικό Προδημοτική

Το Βασικό (προπαρασκευαστικό) Στάδιο

Οι έξη (6) βασικοί στόχοι μάθησης

  • Προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
  • Επικοινωνία, γλωσσική επάρκεια και καλλιέργεια
  • Επίλυση προβλημάτων, Μαθηματικές γνώσεις και Συλλογιστική
  • Γνώση και κατανόηση του κόσμου
  • Φυσική ανάπτυξη
  • Δημιουργική ανάπτυξη