“ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ”

Margaret Mead

primary6Οι ώρες που το παιδί σας παραμένει στο σχολειό, πρέπει να είναι συναρπαστικές ανταγωνιστικές, να αποδίδουν επιβράβευση και ικανοποίηση. Είναι, άλλωστε, η πιο σημαντική περίοδο της ζωής του παιδιού, καθώς και της οικογένειάς. Θέλουμε τα παιδιά να απολαμβάνουν τη σχολική ζωή, να είναι ευτυχισμένο, να έχουν αυτοεκτίμηση και να αναπτύσσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους. Αναγνωρίζουμε τα παιδιά ως άτομα που έχουν διαφορετικές δυνατότητες και αδυναμίες. Εμείς θα τα υποστηρίξουμε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, καθοδηγώντας τα ώστε να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, βοηθώντας τα να δουν πώς θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των παιδιών μεγιστοποιούνται εκεί οπού οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στις σχολικές δραστηριότητες και έτσι προσπαθούμε να σφυρηλατήσουμε σταθερές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά ώστε τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα να είναι θετικά. Εργαζόμαστε για να δώσουμε στα παιδιά μια ενδελεχή προσέγγιση σε βασικές δεξιότητες, να αναπτύξουν ένα ζωντανό ενδιαφέρον και περιέργεια για τον κόσμο στον οποίο ζουν και να αναπτύξουν την αγάπη στη μάθηση, την όποια θα διατηρήσουν σε όλη τους τη ζωή.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Ηλικία Στάδιο Τάξη
5.8+ Βασικό Στάδιο 1
6.8+ Βασικό Στάδιο 1
7.8+ Βασικό Στάδιο 2
8.8+ Βασικό Στάδιο 2
9.8+ Βασικό Στάδιο 2
10.8+ Βασικό Στάδιο 2

Βασικό Στάδιο 1
Το στάδιο αυτό αποτελείται από τα δύο πρώτα χρόνια του Δημοτικού Σχολείου. Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 7 θα μελετήσουν τα μαθήματα του βασικού κορμού του προγράμματος σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει: Αγγλικά, Μαθηματικά, Επιστήμη και Ελληνικά (για ημεδαπούς μαθητές).
Άλλα θέματα του προπαρασκευαστικού προγράμματος σπουδών του Σχολείου περιλαμβάνουν: Ελληνική Γλώσσα για αλλοδαπούς, Γεωγραφία, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Αγωγή Υγείας, Θρησκευτικά, Τεχνολογία, Πληροφορική Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Μουσική, Τέχνη, Φυσική Αγωγή, Χορός & Κίνηση και Ελληνικά για ξένους.
Βασικό Στάδιο 2
Το στάδιο αυτό είναι τα τελευταία τέσσερα έτη του Δημοτικού Σχολείου. Τα ίδια μαθήματα διδάσκονται όπως στο Βασικό Στάδιο 1, με την προσθήκη των Γαλλικών, την οποία μελετούν τα παιδιά από την 4η τάξη και άνω.
Ειδικοί εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται για να διδάξουν Ελληνικά, Γαλλικά, Μουσική, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Φυσική Αγωγή.
Επίσης προσφέρεται ένα εξαιρετικό σύστημα στήριξης της μάθησης για τους μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια.

Μαθήματα Βασικού Κορμού

Πρώτη Ανάγνωση – Μαθηματικές Γνώσεις – Επιστήμες – Γεωγραφία – Ιστορία – Ελληνικά – Τέχνη – ΗΥ – Αθλητισμός – Προσωπική & Κοινωνική Εκπαίδευση – Θρησκευτικά – Γαλλικά


BRICKS FOR KIDS
Kidz® After-School Classes build on the universal popularity of LEGO®Bricks to deliver high quality, educational play. Every class is a fun, enriching experience for your child, building new projects each week based on a 6-week theme, using the classic bricks loved by generations of children.

Bricks4Kidz-Logo

CHESS CLUB
We offer chess club, after school hours with our instructor, Vassilis Aristotelous, a six-time member of the National Olympiad Team, Cyprus Chess Champion 2008, FIDE Instructor and Arbiter, has started teaching chess to our children in the Primary School.

Find out more by asking one of our staff members for information.index.

Invalid Displayed Gallery