Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε

Η διαδικασία εισδοχής έχει σχεδιαστεί για να μάθουμε περισσότερα για το παιδί σας και για να σας δώσουμε χρόνο να αισθανθείτε άνετα με τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και το εκπαιδευτικό στυλ. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, παρακαλώ σκεφτείτε να προγραμματίσετε μία επίσκεψη. Θα θέλαμε πολύ να σας γνωρίσουμε και σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το σχολείο και τις εγκαταστάσεις μας.

Στο μεταξύ, συμπληρώστε την πιο κάτω αίτηση και ξεκινήστε τη διαδικασία εγγραφής! Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα πιο κάτω:

Γραφείο Εισδοχής και Νεοεισερχομένων, 24, Οδός Δέσποινας Παττίχη S, 3071, Λεμεσός
admissions@americanacademy.ac.cy
(+357) 25 337054


ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό ή / και το γυμνάσιο

Μέρος 1: Προσωπικά στοιχεία παιδιού

(Αυτή πρέπει να είναι η διεύθυνση κατοικίας του παιδιού)

(Παρακαλώ συμπληρώστε μόνο το προηγούμενο σχολείο)

(Παρακαλώ σημειώστε εάν το παιδί έχει αδέλφια)

Όνομα Παιδιού
Ημερομηνία Γέννησης
Σχολείο

(Παρακαλώ διευκρινήστε εάν το παιδί πέρασε από κάποια Ειδική Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και εάν διαγνώστηκε με κάποια μαθησιακή δυσκολία)

Μέρος 2: Πληροφορίες Υγείας Παιδιού

(παρακαλώ επιλέξτε εδώ εάν ισχύουν οι ίδιες πληροφορίες με αυτές του γονιού)


Δίνω άδεια στην Αμερικάνικη Ακαδημία (Ιδιωτική), να παράσχει τις Πρώτες Βοήθειες στο παιδί μου εάν χρειαστεί και να ζητήσει Ιατρική βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλων περιστάσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών και που μπορεί να απαιτούν επείγουσα προσοχή. Κατανοώ ότι το σχολείο θα επικοινωνήσει μαζί μου / εμάς το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο σχολείο, το παιδί σας θα μεταφερθεί αυτόματα στο Γενικό Νοσοκομείο, εκτός εάν δηλώσετε παρακάτω ότι επιθυμείτε το παιδί σας να μεταφερθεί σε άλλη κλινική με δικά σας έξοδα.


Διάβασα και κατάλαβα την παραπάνω δήλωση και εξουσιοδοτώ το σχολείο να χορηγήσει στο παιδί μου, αν χρειαστεί, Panadol και / ή το Paracetamol.

Μέρος 3: Πληροφορίες Γονιών / Κηδεμόνων

Πατέρας / Κηδεμόνας
Μητέρα / Κηδεμόνας

(Απαιτείται για την σχολική αλληλογραφία)


Εξουσιοδοτούμε το σχολείο να μεταβιβάσει το όνομα, το τηλέφωνο, το φαξ, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα στοιχεία της επιχείρησής μας για να συμπεριληφθούν στο P.T.A. Business Directory, που αποστέλλει πληροφορίες και διαφημιστικό υλικό για εκδηλώσεις και υπηρεσίες σχολείων για επικοινωνιακούς σκοπούς. Εξουσιοδοτούμε το σχολείο να μεταβιβάζει τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού μας σε επίσημα κυβερνητικά τμήματα. Δεχόμαστε ότι το παιδί μας μπορεί να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό για το σχολείο, όπως διαφημιστικά φυλλάδια, βίντεο και μάρκετινγκ Διαδικτύου.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Εγώ/Εμείς, ο γονιός/κηδεμόνας του
συμφωνούμε στα εξής:
  • Να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση του παιδιού μου με τους κανόνες, τη διαδικασία και τον κώδικα συμπεριφοράς του σχολείου.
  • Να βεβαιώνεστε ότι το παιδί μου φοράει την επίσημη σχολική στολή και παρακολουθεί τακτικά το σχολείο και εγκαίρως.
  • Στην αποδοχή όλων των αποφάσεων των Διευθυντών του Σχολείου σχετικά με τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποβολής οποιωνδήποτε μαθητών για κακή ακαδημαϊκή απόδοση ή / και απαράδεκτη συμπεριφορά.
  • Δηλώνω ότι έχω την νόμιμη επιμέλεια του προαναφερθέντος μαθητή και ότι δεν έχει αναληφθεί ή δεν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία σχετικά με την κηδεμονία ή την επιμέλεια του στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου.
  • Καταλαβαίνω πλήρως ότι είμαι υπεύθυνος για τα δίδακτρα ολόκληρου του έτους τα οποία δεν επιστρέφονται και ότι δεν θα γίνει καμία αποζημίωση εάν το παιδί μου εγκαταλείψει πριν ολοκληρωθεί το έτος.
  • Κατανοώ ότι σε περίπτωση μή συμμόρφωσής μου με τις παραπάνω προϋποθέσεις, το σχολείο μπορεί να αποβάλει τους μαθητές χωρίς καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση.
  • Έχω επισυνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για αυτή την αίτηση.

* υποχρεωτικά πεδία