Η Αμερικανική Ακαδημία θα διοργανώσει Εισαγωγικές Εξετάσεις για την είσοδο στο σχολείο το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019. Οι εγγραφές για τις εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 11 του Φλεβάρη μέχρι την Παρασκευή 1η του Μάρτη 2019.

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για τα αγγλόφωνα παιδιά θα γίνουν με βάση το αγγλικό αναλυτικό πρόγραμμα και την ύλη που διδάσκεται στην Ε΄ και Στ΄ τάξη  στα αγγλόφωνα σχολεία και στα μαθήματα Αγγλικά και Μαθηματικά.

  • Η εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά.
  • Η εξέταση στα Μαθηματικά διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά.

Εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο - τάξεις 2-7

Οι εξετάσεις για την εγγραφή στις τάξεις Β΄ Γυμνασίου και άνω γίνονται με βάση το αγγλικό πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται στην Γυμνασίου στα Αγγλικά και τα Μαθηματικά.

  • Η εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά.
  • Η εξέταση στα Μαθηματικά διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά.

Εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο – τάξη Α΄ (ελληνόφωνοι)

Οι εξετάσεις για τα ελληνόφωνα παιδιά γίνονται με βάση το πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται στην Ε΄ και Στ΄ τάξεις των ελληνικών δημοτικών σχολείων και στα μαθήματα Ελληνικά και Μαθηματικά.

  • Η εξέταση στην Ελληνική Γλώσσα διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά.
  • Η εξέταση στα Μαθηματικά διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά.