Ερευνήστε

Πριν αποφασίσετε να απευθυνθείτε σε μας θα ήταν καλό να αντλήσετε ουσιαστικές πληροφορίες για την ενίσχυση της απόφασή σας να μορφώσετε τα παιδιά σας κοντά μας. Σας ενθαρρύνουμε να:


Προετοιμάστε

Στην Αμερικανική Ακαδημία, οι αποφάσεις σχετικά με την εισαγωγή μαθητών λαμβάνονται από το διευθυντή κάθε σχολείου. Το γραφείο εισδοχών συντονίζει τη διαδικασία και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγγραφή, τις προθεσμίες και πρόσθετες απαιτήσεις. Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να προετοιμάσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όταν υποβάλλουν αίτηση.

  • Εισαγωγικές Εξετάσεις (Μαθηματικά και Ελληνικά).

Παρέχουμε δωρεάν μαθήματα για να βοηθηθούν οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις.

  • Διευθετείται συνέντευξη με το Διευθυντή.
  • Τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση είναι:
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Αντίγραφο του διαβατηρίου / ταυτότητας μαθητή
  • Αντίγραφο διαβατηρίου / ταυτότητας του Πατέρα / Μητέρας / Κηδεμόνα
  • Επικυρωμένο αντίγραφο Εξετάσεων G.C.S.E /G.C.E. / IELTS / TOEFL
  • Τελευταία Έκθεση Σχολείου – Δελτίο Προόδου

Πιστοποιητικό Υγείας (για το Νηπιαγωγείο μόνο)

 


Υποβάλετε Αίτηση

Σε αυτό το στάδιο είμαστε στην ευχάριστη θέση να εντοπίσουμε το σοβαρό ενδιαφέρον σας για το σχολείο μας. Εδώ θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να υποβάλετε την αίτησή σας.

Παρακαλώ μη διστάσετε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο + (357) 25 337 054 σε περίπτωση που δεν θέλετε να αποστείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις υπόκεινται στις προθεσμίες και τη διαθεσιμότητα.


Για τους διεθνείς υποψηφίους

Για υποψήφιους μαθητές εκτός της ΕΕ, οι αιτήσεις είναι πιο μακροσκελής διαδικασία και απαιτείται η υποβολή αίτησης θεώρησης (Visa). Κατά την αίτηση, να έχετε και αυτό κατά νουν, έτσι ώστε να μην χάσετε την προθεσμία. Ευτυχώς, το τμήμα διεθνών μαθητών του σχολείου μας ασχολείται με όλα τα στοιχεία και βοηθά ώστε να  διασφαλιστεί η έκδοση θεώρησης (Visa).


Μετά την αποδοχή της Αίτησής σας

Συγχαρητήρια. Η αίτησή σας έγινε αποδεκτή στα Σχολεία της Αμερικανικής Ακαδημίας. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των μαθητών στη σχολική ζωή, σας παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρακάτω συνδέσεις και έγγραφα.