Η Αμερικανική Ακαδημία θα διοργανώσει Εισαγωγικές Εξετάσεις για την είσοδο στο σχολείο το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015. Οι εγγραφές για τις εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 9 του Φλεβάρη μέχρι τη Δευτέρα 2 του Μαρτίου 2015 στις 1:30 μμ.

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για τα αγγλόφωνα παιδιά θα γίνουν με βάση το αγγλικό αναλυτικό πρόγραμμα και την ύλη που διδάσκεται στην Ε΄ και Στ΄ τάξη  στα αγγλόφωνα σχολεία και στα μαθήματα Αγγλικά και Μαθηματικά.

  • Η εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά.
  • Η εξέταση στα Μαθηματικά διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά.

Εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο - τάξεις 2-7

Οι εξετάσεις για την εγγραφή στις τάξεις Β΄ Γυμνασίου και άνω γίνονται με βάση το αγγλικό πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται στην Γυμνασίου στα Αγγλικά και τα Μαθηματικά.

  • Η εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά.
  • Η εξέταση στα Μαθηματικά διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά.

Εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο – τάξη Α΄ (ελληνόφωνοι)

Οι εξετάσεις για τα ελληνόφωνα παιδιά γίνονται με βάση το πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται στην Ε΄ και Στ΄ τάξεις των ελληνικών δημοτικών σχολείων και στα μαθήματα Ελληνικά και Μαθηματικά.

  • Η εξέταση στην Ελληνική Γλώσσα διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά.
  • Η εξέταση στα Μαθηματικά διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά.

Χρήσιμα Έγγραφα

  • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ Εισαγωγικές Εξετάσεις (pdf)
  • Διδακτέα ύλη (pdf)
  • Αίτηση για εισαγωγικές εξετάσεις (pdf)

Εισαγωγή

Νέα & Εκδηλώσεις