Η Αμερικανική Ακαδημία (Ιδιωτική) Λεμεσού είναι μια πολυπολιτισμική κοινότητα που παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά από το Νηπιαγωγείο, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε όλη τη διαδρομή μέχρι την είσοδο σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή οπουδήποτε ανά την υφήλιο.

Προσφέρουμε μια ισορροπημένη εκπαίδευση με βάση το αγγλικό Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τροποποιημένο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και δεσμεύεται να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού και της προσωπικότητας των μαθητών μας.

Παρέχουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, που αναγνωρίζει τα ταλέντα, ενθαρρύνει τις φιλοδοξίες και δημιουργεί ευκαιρίες για να αποκτηθούν γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα και αναπτύσσει τις προσωπικές ικανότητες που απαιτούνται για τη ζωή και την εργασία.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του κάθε ατόμου και τη σχέση του με τους άλλους και δεσμευόμαστε στην προώθηση της διεθνούς κατανόησης και τη δημιουργία του υπεύθυνου πολίτη σε ένα νέο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.


  • Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εμπνεύσουμε όλους τους μαθητές να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνατοτήτων τους.
  • Πιστεύουμε ότι οι επιτυχημένοι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση για τον ευγενή ανταγωνισμό εντός και εκτός του σχολείου, λύνοντας αποτελεσματικά προβληματικές καταστάσεις, που στο τέλος τους καθιστούν μέλη της δια βίου εκπαίδευσης.
  • Πιστεύουμε ότι όλοι οι μαθητές της Αμερικανικής Ακαδημίας θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να γίνουν δια βίου μαθητές και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.
  • Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενσταλάξουμε στους μαθητές μας τις αξίες της ευγένειας, του σεβασμού, της εκτίμησης, της ανοχής και την αποφασιστικότητα για επιτυχία.
  • Πιστεύουμε ότι πρέπει να διδάξουμε στους νέους ανθρώπους να αγαπούν τη μάθηση, να εκτιμούν τη γνώση και να αναπτύξουν την υπευθυνότητα του χαρακτήρα, επιτυγχάνοντας ένα σταθερό επίπεδο υψηλών προσδοκιών.
  • Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να δίνει κίνητρα, και να τονώνει την απόλαυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να προσφέρει δε ευκαιρίες για ακαδημαϊκή, προσωπική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη.
  • Πιστεύουμε ότι ένα καλό σχολείο είναι αυτό που εκπαιδεύει τους μαθητές για μια επιτυχημένη ζωή, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στις πραγματικές καταστάσεις της ζωής, επικοινωνώντας αποτελεσματικά, με σεβασμό των ατομικών διαφορών και θέτοντας υψηλά πρότυπα για τους μαθητές, το προσωπικό και τους διευθυντές.
  • Πιστεύουμε ότι μια αποτελεσματική αίθουσα διδασκαλίας είναι εκείνος ο χώρος μέσα στον οποίο οι μαθητές απολαμβάνουν να εργάζονται ατομικά και ομαδικά, χρησιμοποιώντας ποικίλες μορφές μάθησης.