“ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ, ΔΥΟ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ”

ROBERT HEINLEIN

12 βασικές αρχές για την ολοκληρωμένη διδασκαλία και την προσέγγιση στη μάθηση:

 1. Η καλή γνώση των εκπαιδευτικών για το θέμα τους είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των σημαντικών διδακτικών τους καθηκόντων
 2. Η ενεργός συμμετοχή του μαθητή ενισχύει τη διαδικασία μάθησης
 3. Η αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και μαθητών είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία κινήτρων συμμετοχής
 4. Οι μαθητές επωφελούνται από την ανάληψη της ευθύνης για τη μάθησή τους
 5. Χρησιμοποιούνται πολλοί δρόμοι στη μάθηση
 6. Να περιμένετε περισσότερα για να πετύχετε περισσότερα
 7. Η μάθηση βελτιώνεται σε μια ατμόσφαιρα συνεργασίας
 8. Η σημαντικότητα του υλικού που χρησιμοποιείται
 9. Η διδασκαλία και η μάθηση ενισχύονται από την ανατροφοδότηση
 10. Η κρίσιμη ανάδραση είναι χρήσιμη μόνο αν ο μαθητής έχει εναλλακτικές λύσεις για να συνεχίσει
 11. Χρόνος συν ενέργειες ισοδυναμούν με μάθηση
 12. Η εμπειρία συνήθως βελτιώνει τη διδασκαλία