Οι γονείς συχνά αναρωτιούνται πώς μπορούν να βοηθήσουν, να ενισχύσουν ή να λάβουν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού τους. Εκτός από την αδρομερή κατανόηση του προγράμματος σπουδών τους, τους πληροφορούμε ότι τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, είναι συνήθως ένα ενισχυτικό εργαλείο, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την προώθηση της κατανόησης και της γνώσης σε διάφορα θέματα.

Παρακάτω υπάρχουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες, που επέλεξαν οι καθηγητές μας, οι οποίες έχουν τις σχετικές πληροφορίες, δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Σας παροτρύνουμε να επισκεφθείτε και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις περιοχές ως πηγή μάθησης.


Νηπιαγωγείο 

Για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και πέντε οι ακόλουθες συνδέσεις θα είναι χρήσιμες, δεδομένου ότι καλύπτουν μέρος του προγράμματος σπουδών και περιλαμβάνουν διασκεδαστικά διαδραστικά παιχνίδια.


Δημοτικό Σχολείο

Για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ πέντε (5) και έντεκα (11) μπορούν στις ακόλουθες συνδέσεις να πάρουν πληροφορίες και να βρουν δραστηριότητες που αφορούν τους μαθητές του δημοτικού σχολείου.


Γυμνάσιο – Λύκειο

Για μαθητές ηλικίας μεταξύ έντεκα (11) και δεκαοκτώ (18) οι παρακάτω σύνδεσμοι αποτελούν πηγές για τους γονείς και τους μαθητές του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβάνει δε projects, πρακτική εργασία, βίντεο και πολλά άλλα.