Όταν ένας μαθητής υποβάλλει αίτηση εισδοχής στην Αμερικανική Ακαδημία, καλείται σε προσωπική συνέντευξη με το διευθυντή, ώστε να προστεθεί μια ακόμα προσωπική διάσταση στην αίτηση. Οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να συναντηθούν με το διευθυντή για να συζητήσουν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών και τις προσδοκίες του μαθητή όπως και τα μελλοντικά σχέδια για τις σπουδές τους.

Σε αντίθεση με τα εξεταστικά δοκίμια, η συνέντευξη δεν πρέπει να αποτύχει. Η συνέντευξη επιτρέπει στους γονείς, τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου να σχηματίσει σωστή εικόνα. Οι γονείς ενημερώνονται για τις διαδικασίες του σχολείου και πώς μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών τους, ενώ την ίδια στιγμή ενημερωνόμαστε για εσάς και το παιδί σας.

Πιο κάτω καταγράφονται πιθανές ερωτήσεις που θα υποβληθούν προς τους υποψηφίους κατά την υποψήφιους φοιτητές.

Ποια βιβλία διάβασες τελευταία;
Μίλησέ μου λίγο για την οικογένειά σου;
Με τι ασχολείσαι κατά το μη σχολικό χρόνο;
Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;