Τα μέλη του Δ.Σ. είναι οι ηγέτες του σχολείου. Ο σημαντικότερος τους ρόλος είναι να εξασφαλίσει ώστε κάθε παιδί να απολαμβάνει της άριστης δυνατής εκπαίδευσης.

ΟΙ αποφάσεις του Δ.Σ., που είναι πολύ σημαντικές, βασίζονται στα εξής: να είναι ευθυγραμμισμένες με τις αξίες και τους σκοπούς του σχολείου – να είναι σύμφωνες με την πολιτική του σχολείου – να διακατέχονται από την κύρια ευθύνη για τη χρηματοδότηση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εξισορρόπηση των πόρων και των εξόδων – να καθορίζει τους στόχους του σχολείου , τους τρόπους υλοποίησης τους και στη συνέχεια, την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξή τους.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει δύο φορές ανά τετράμηνο σε πλήρη σύνθεση. Το Δ. Σ. διορίζει την Επιτροπή Πόρων και την Επιτροπή Καθορισμού των στόχων, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά, στηρίζοντας το έργο του Δ.Σ.

Στις   συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρακάθηνται εκπρόσωποι του Συνδέσμου Γονέων και εκπρόσωποι του διδακτικού Προσωπικού, ένα άτομο που προέρχεται από την τοπική κοινωνία (διορίζεται από το Δ.Σ.) καθώς και ο διευθυντής του σχολείου.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι:

  • Γιώργος Παρτζίλης
  • Ανδρέας Ευσταθίου
  • Ανδρέας Γεωργιάδης
  • Δρ Ελένη Ρωσσίδου

Σχετικά με εμάς

Νέα & Εκδηλώσεις